SÚŤAŽ "Na literárnych vlnách 2017"

Projekt "Podporujme slovenských autorov" vyhlasuje:

Súťaž "Na literárnych vlnách 2017"


v spolupráci s vydavateľstvom Elist a LaseGRay.

INFORMÁCIE: Literárna súťaž pre všetkých, ktorí sa venujú písaniu, či už amatérskemu, alebo profesionálne. 
Môžete sa zapojiť do tejto súťaže poslaním príbehu či básne na udelenú tému, ktorou je "Nepriateľ" v rozsahu maximálne 20 strán (poviedky) A4 s písmom Times New Roman s klasickým riadkovaním. V prípade poézie zašlite maximálne deväť strof s ľubovoľným počtom veršov. 
Práca, ktorú zašlete nesmie byť nikde predtým publikovaná. 
Práce treba posielať na e-mail: projekt.psa@gmail.com.  Do predmetu dajte "Na literárnych vlnách 2017" a do správy uveďte svoje meno/prezývku, prehlásenie o tom, či súhlasíte, aby bola vaša práca zverejnená na blogu projektu, názov a krátku anotáciu príbehu. 

Čo môžete vyhrať?
Bude ocenené len prvé miesto, ktoré získa pamätnú drevenú tabuľku od skvelých LaseGRay a knihu Pomsta prichádza potichu od Lucie Braunovej, ktorú do súťaže venovalo vydavateľstvo Elist. LaseGRay i Elistu vrelo ďakujem za sponzoring. 
Plus: každá práca, bude zverejnená tu na blogu projektu (preto potrebujem ten súhlas v maili).

Dokedy?

Do 19. júla 2017 do polnoci.


V prípade otázok, píšte do komentárov. :)

Komentáre